Ik heb een goed gevulde dynamische agenda. Dat betekent dat ik de beschikbare tijd zo optimaal mogelijk probeer te benutten. Mijn insteek is om zoveel mogelijk paarden te helpen (hierbij neem ik altijd de tijd die ik vind die nodig is om een dier goed te behandelen) en zo min mogelijk reisuren te maken. Derhalve hanteer ik een aantal zone’s binnen Nederland. Per zone streef ik naar een minimum aantal paarden op één adres.

Voor een reisafstand tussen 1 uur en 1 1/2 uur enkele reistijd vanaf 5/6 paarden. Tussen 30 min en 1 uur enkele reistijd vanaf 3/4 paarden.
Tussen 30 minuten en een kwartier enkele reistijd 2/3 paarden. Binnen een kwartier enkele reistijd 1/2 paarden.

Het maximum aantal behandelingen per dag waarvoor een afspraak gemaakt kan worden, varieert rond de 10 paarden.

Daarnaast is iedereen welkom om een afspraak te maken bij mij in Strijen.

Indien er interesse bestaat om een afspraak te maken dan kan er een bepaalde wachttijd gelden. Het is aan te bevelen om bijtijds een aanvraag te doen en niet tot het laatste moment te wachten. Bij spoedgevallen wordt altijd zo goed als mogelijk geprobeerd om hier flexibel mee om te gaan.

De prijs van een consult wordt op aanvraag verstrekt.

Een consult dient contant te worden afgerekend. Indien bedrijven een andere betalingswijze wensen, dient dat bij het maken van de afspraak al aangegeven te worden.

Een behandeling duurt gemiddeld 45 min.

© Copyright 2019 – Michael Hamerslag – www.michaelhamerslag.nl